Jak Pomóc Naprawić Model „Awaria Organizacyjna/błąd Ludzki Podczas Rozważania Przyczyn”?

0 Comments

Na co czekasz? Kliknij tutaj, aby pobrać to narzędzie do naprawy systemu Windows teraz.

Oto kilka prostych kroków, które powinny pomóc w rozwiązaniu problemu z edycją Wypadku Organizacyjnego/Błądu Człowieka nad Wzorem Przyczyny.Poślizgnięcia i dzień pracy – przypadkowo spowodowane przez doświadczone osoby podczas wykonywania rutynowych czynności;Błędy to alternatywy, które później okazują się błędne, nawet jeśli program danej osoby uważał je za poprawne tylko w danym momencie; oraz.Naruszenia – Omów dygresje dotyczące bezpiecznego użytkowania większości sprzętu.

zacytowany

Problem prawdziwego błędu osoby można przedstawić jako zastosowania: najpierw podejście postaci, potem podejście techniki. Każdy ma swoją własną rutynę błędów, a przyczynowość wzorców prowadzi do kilku filozofii postępowania z błędami. Badanie to, w połączeniu z różnicami, ma ważne implikacje praktyczne, jeśli chodzi o radzenie sobie z ciągłym zagrożeniem wypadków w praktyce klinicznej.

Typowe klauzule

 • Istnieją dwa podejścia do konkretnego problemu, który wynika ze wszystkich błędów: podejście ludzkie i dzięki temu systemy

 • Co może być przyczyną błędu ciała?

  Praca – rozproszenia, brak czasu, wadliwe procedury, brak perfekcji lub ryzykowne temperatury;Człowiek – zdolności fizyczne, umiejętności, choroba, stres, ewentualnie narkotyki;Stresująca organizacyjnie praca, niekończące się godziny pracy i niewystarczający nadzór; oraz.

  Ludzkie podejście skupia się na błędach ludzi i czyni ich odpowiedzialnymi za utratę pamięci, nieuwagę lub oznaki słabości

 • Co stają się rodzajem wypadków spowodowanych błędem ludzkim?

  Istnieją trzy rodzaje błędów ludzkich: poślizgnięcia i odejścia (błędy związane z umiejętnościami) oraz błędy. Te typy związane z błędami ludzkimi mogą przydarzyć się najbardziej doświadczonej i wyszkolonej osobie. Poślizgnięcia i chybienia zdarzają się w zaskakująco popularnych zadaniach, które możemy wykonać bez większej uwagi, jak na przykład prowadzenie dużego samochodu.

  Podejście systemowe koncentruje się na wielu środowiskach, w których pracują mężczyźni i kobiety, a także ma na celu rozpoczęcie budowania zabezpieczeń, aby zapobiegać awariom lub je kompensować.

  < /li>

 • Organizacje o wysokim poziomie wiarygodności (te, w których liczba wypadków jest mniejsza w porównaniu z ich udziałem) uznają, że zróżnicowanie ludzkie jest siłą, którą należy wykorzystać, aby uniknąć porażki, ale pracują z frustracją, aby się na niej skupić. i naprawdę ciągła zmienność. dotyczyła możliwości niepowodzenia

 • Podchodzenie do ludzi

  Przestań marnować czas na błędy komputera.

  Twój komputer działa wolno i pojawiają się błędy? Nie martw się, Restoro może to naprawić. Restoro dowie się, co jest nie tak z komputerem i naprawi problemy z rejestrem systemu Windows, które powodują wiele problemów. Nie musisz być ekspertem w dziedzinie komputerów lub oprogramowania — Restoro wykona całą pracę za Ciebie. Aplikacja wykryje również pliki i aplikacje, które często ulegają awariom, i pozwoli naprawić ich problemy jednym kliknięciem. Kliknij to teraz:

 • 1. Pobierz i zainstaluj Reimage
 • 2. Uruchom program i kliknij „Skanuj”
 • 3. Kliknij „Napraw”, aby naprawić błędy wykryte podczas skanowania

 • Starożytna i szeroko rozpowszechniona historia ludzkiego podejścia skupia się na tych niebezpiecznych działaniach (błędach i holistycznych upośledzeniach) osób na szczycie: członków personelu, lekarzy, chirurgów, anestezjologów, farmaceutów itp. Uważa, że ​​te niejasne reakcje są zasadniczo wynikiem nienormalnych sposobów leczenia myśli, takich jak zapominanie, nieuwaga, niechciana chęć, lekkomyślność, zaniedbanie i lekkomyślność. Związane z tym środki zaradcze, z samouczków, mają na celu przede wszystkim ograniczenie niepożądanego ruchu w ludzkim zachowaniu. Metody te dodają kampanie reklamowe mające na celu podniesienie świadomości na temat strachu, nagrywanie innego środka zaradczego (lub wprowadzenie do istniejącego środka), postępowanie dyscyplinarne, pozwy sądowe, ponowne odwołanie, nazywanie, nie mówiąc już o oskarżeniach, wstydzie. Zwolennicy tej formuły mają tendencję do traktowania błędów jako kwestii honorowych, sugerując, że złe rzeczy przydarzają się złym ludziom. Psychologowie uznali to za Hipotezę Sprawiedliwego Świata1

  .

  Podejście systemowe

  Powodem działania systemu jest to, że ludzie są omylni, podczas gdy porażka jest z pewnością prawdopodobna nawet w najlepszych organizacjach. Błędy uważa się jedynie za konsekwencje, a już na pewno za przyczyny, ponieważ genealogia nie tyle leży w jej przewrotności, która najczęściej kojarzy się z ludzką naturą, ile w szeroko rozpowszechnionych „wznoszących się” czynnikach. Rozważ te stałe bloki błędów zarówno w miejscu pracy, jak i tylko w procesach organizacyjnych, które coraz częściej je wytwarzają. Środki zaradcze opierają się bezsprzecznie na założeniu, że nawet jeśli odkryjemy, że trudno jest zmienić zmienne, w których żyją ludzie, to prawdopodobnie możemy zmienić warunki pracy kobiet. Główną ideą jest niewątpliwie system ochrony. Wszystkie niebezpieczne technologie napotykają bariery i ochronę. Kiedy dochodzi do każdego destrukcyjnego wydarzenia, ważne pytanie brzmi: to ja się nie potknąłem, ale jak jest łatwiejszy sposób i dlaczego prawa nie działają.

  Oceń zbliżającą się osobę

  Co powoduje wypadki zgodnie z modelem Reason?

  ROZWÓJ MODELU Marka Reason (1997) dzieli czynniki wpływające na sukces w wypadku na trzy segmenty: organizacja/systemy, ogólnokrajowe świetne miejsce pracy i niebezpieczny wysiłek fizyczny. Tym samym model przenosi winę za błąd ludzki na tych, którzy tam pracują.

  Podejście do człowieka nadal jest związane z jedną z dominujących tradycji medycyny, podobnie jak w innych. Z większości perspektyw jest to wysoce zalecane. Obwinianie jednostek może być bardziej emocjonalne niż nękanie instytucji. Ludzie są postrzegani jako agenci, którzy mają swobodę wyboru między bezpieczną a niebezpieczną postawą. Kiedy coś idzie nie tak z jakąkolwiek osobą, wydaje się oczywiste, że moja osoba (lub członkowie obecnej grupy) powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Rozpoczęcie poszukiwania sposobu na oddzielenie niebezpiecznych działań poszczególnych osób od jakiejkolwiek istniejącej odpowiedzialności instytucjonalnej może być wyraźnie związane z upodobaniami i niechęcią menedżerów. Jest to również wygodne z prawnego punktu widzenia, przynajmniej w większości Wielkiej Brytanii.

  maszyna do wypadków organizacyjnych/ludzkich błędów z powodu przyczyny

  Jednak podejście tego człowieka jest z pewnością poważnie wadliwe i nieodpowiednie dla naszej indywidualnej dziedziny medycyny. Rzeczywiście, ciągła zgodność z tym podejściem może obecnie utrudniać rozwój bezpieczniejszych placówek opieki zdrowotnej. Niektóre

  Pomimo faktu, że niebezpieczne prace są rażące w każdej dziedzinie, zdecydowana większość z nich z pewnością okazała się nie być. W konserwacji samolotu, która jest zwykłą operacją, podobnie jak działalność medyczna, około 90% wad jakościowych nie stanowi problemu2. Efektywne ryzyko jest krytycznie zależne od kultury odpowiedzialności firmy. >3 Mamy wiele sposobów na odkrywanie powtarzających się niebezpieczeństw związanych z błędami lub poznanie, gdzie „przewaga” często znajduje się na górze, aż do momentu, gdy w nią trafimy. Całkowity brak takiego przekazu we współczesnym społeczeństwie, gdy Związek Radziecki był istotną przyczyną katastrofy w Czarnobylu4. Zaufanie jest zwykle kluczowym elementem kultury ujawniania, która w zmianie kierunku wymaga rzeczywistego kultura — każda osoba, która zbiorowo rozumie granice między działaniami nagannymi i nagannymi.5 Rozwijanie kultury sprawiedliwości jest również ważnym krokiem przed zbudowaniem kolejnej silnej kultury.

  Kolejną poważną słabością naszego ludzkiego punktu widzenia jest to, że skupiając się tylko na najważniejszych szczególnych przyczynach niepowodzenia, niebezpieczne działania można znaleźć w izolacji od ich kontekstowego programu. W rezultacie dwa ważne kluczowe elementy ludzkiego błędu są nieco bardziej pomijane. Po pierwsze, najlepsi ludzie, aby popełniać jak najwięcej błędów — błędy nie są jej monopolem na nieszczęśnika. Po drugie, zakłócenia w pracy w okresie jesiennym nie są bynajmniej przypadkowe, ale niestety mają charakter nawracający. Jednak to samo przypisanie okoliczności może prowadzić do podobnych błędów zaangażowanych stron. Dążenie do poprawy bezpieczeństwa jest znacznie utrudnione przez potężne podejście, które szuka, prawie nie znajduje i usuwa funkcje podatne na błędy w całym planie.

  Model szwajcarskiego sera narodził się przypadkiem

  model wypadku organizacyjnego/problemu ludzkiego według przyczyny

  Ochrona, systemowe blokery i zabezpieczenia są kluczowe w tym podejściu. Systemy high-tech mają wiele warstw clleular: niektóre są przeznaczone do wyposażenia bezpieczeństwa (alarmy, bariery fizyczne, automatyczne wyłączanie itp.), inne miejsca są zależne od człowieka (chirurdzy, anestezjolodzy, piloci samolotów, sterownia itp.) Dużo dużo więcej na tym etapie. , inni mają znaczenie w procedurach administratora i przejmują kontrolę. Ich zadaniem jest badanie szans ofiar i zagrożeń dla najbliższej społeczności. W większości przypadków są one bardzo skuteczne, ale z pewnością mają wady.

  Uratuj swój komputer już teraz. Kliknij tutaj, aby pobrać nasze narzędzie do naprawy systemu Windows.

  The Organisational Accident Human Error Model By Reason
  El Modelo De Accidente Organizacional Error Humano Por Razon
  O Modelo De Acidente Organizacional Erro Humano Por Motivo
  Le Modele Accident Organisationnel Erreur Humaine Par Motif
  원인별 조직사고 휴먼에러 모델
  Het Organisatorische Ongeval Menselijke Foutmodel Per Reden
  Il Modello Di Incidente Organizzativo Errore Umano Per Ragione
  Den Organisatoriska Olycks Manskliga Felmodellen Efter Anledning
  Das Organisatorische Unfall Menschliche Fehlermodell Nach Vernunft
  Model Organizacionnoj Avarii Chelovecheskoj Oshibki Po Prichinam