Olika Sätt Att åtgärda Silverlight Support Error 4001

0 Comments

Vad väntar du på? Klicka här för att ladda ner detta Windows-reparationsverktyg nu.

Jag tror att den här guiden kommer att hjälpa dig den faktiska händelsen att du upptäcker 4001 Silverlights försörjningsfel.”Felkod 4001 misslyckades” kan ett av de problem som deltagarna möter på grund av felaktig eller misslyckad installation och det kan vara att borttagning av programvara som kan erbjuda felaktiga poster i dina objekt, felaktig installation eller systemavstängning på grund av att de får strömavbrott eller annan del, en anställd med små tekniska kunskaper

Proxyserver

Det här felet kan uppstå när kunder går online via en autentiserad proxyserver och beställer. Silverlight erbjuder och för närvarande inte ett sätt att lita på autentisering med en internetproxy. För att använda Silverlight-baserade spelare måste du utveckla en ersättning för Mediasite-värden för denna proxyserver, eller återvända till själva proxymaskinen.more. Kontakta den egna organisationens IT-personal för hjälp med att konfigurera en proxyenhet. Om du inte behöver gå förbi proxyservern kan du använda den traditionella retro HTML-mediasajten och se försäljningsföreställningar. Detta är en inställning som i sin tur måste konfigureras runt Mediasite-servern, så kontrollera tillräcklig anledning för din lokala Mediasite-administratör att utbilda dig om denna inställning. Observera vilken uppspelning i det här fallet helt och hållet kommer att fungera i World Wide Web Explorer, eftersom alla extra webbläsare inkluderar Silverlight för att spela upp videon i det fall du använder en HTML-spelare.

Firefox

Det är också ofta ett Firefox-problem där detta fel kan ses som under vissa förhållanden. Om du kanske har det här problemet med Firefox men aldrig med Internet Explorer, gör en sökning här:

  1. Välj Start > Kontrollpanelen > Internetalternativ.
  2. Klicka på Anslutningar för att neka efter att ha ändrat dina LAN-inställningar nedan.
  3. Avmarkera “Detektera val automatiskt”.
  4. Klicka på OK, använd sedan mekaniskt och OK.

Server EX

Det finns också olika problem på Mediasite EX-systemet som kan orsaka fel 4001. Om du inte använder en proxyserver för att komma åt Internet, bör du besöka Mediasite för administrativ hjälp.

silverlight media error 4001

Rädda din dator nu. Klicka här för att ladda ner vårt Windows-reparationsverktyg.

Silverlight Media Error 4001
Blad Nosnika Silverlight 4001
Erreur Media Silverlight 4001
Silverlight Errore Multimediale 4001
Oshibka Nositelya Silverlight 4001
Silverlight Mediafout 4001
Erro De Midia Silverlight 4001
Error De Medios Silverlight 4001
Silverlight 미디어 오류 4001
Silverlight Medienfehler 4001